Ýmis lög og reglugerðir

7. september 2011 | Skólanámskrá

 Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla

http://www.althingi.is/lagas/135b/1985075.html

 

Reglugerð Tónlistarskóla Ísafjarðar – hér

 

Samkomulag um eflingu tónlistarnáms frá 13.maí 2011

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2011/Samkomulag-um-tonlist-2011-undirritad.pdf

 

Reglur um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til eflingar tónlistarnámi og jöfnunar á aðstöðumun nemenda – frá 31.ágúst 2011

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2011/Reglur-vegna-tonlistarskola-2.-september.pdf