Um skólann

Tónlistarskóli Ísafjarðar

Tónlistarskóli Ísafjarðar

Tónlistarskóli Ísafjarðar er einn af elstu tónlistarskólum landsins. Hann var stofnaður árið 1948 að tilhlutan Tónlistarfélags Ísafjarðar og þó einkum fyrir frumkvæði Jónasar Tómassonar, tónskálds, organista og bóksala á Ísafirði. Áður hafði Jónas stofnað tónlistarskóla haustið 1911, sem mun hafa verið fyrsti tónlistarskóli landsins, en sá skóli hætti störfum vorið 1918 eftir frostaveturinn mikla.
Markmið Tónlistarskóla Ísafjarðar er að veita almenna tónlistarfræðslu, einkum í hljóðfæraleik, og vinna að eflingu tónlistarlífs á Ísafirði með ýmsu móti. Í reglugerð skólans segir m.a. að skólinn skuli:

  • Kenna sem flestar greinar tónlistar þar sem börnum jafnt sem fullorðnum gefst kostur á að stunda tónlistarnám.
  • Efla sköpunargleði og hugmyndaflug nemenda.
  • Leggja áherslu á félagslegt gildi tónlistariðkunar með þátttöku nemenda í samleik, kór- og hljómsveitarstarfi.
  • Búa nemendur undir framhaldsnám í tónlist.

Engin skilyrði eru sett um tónlistarkunnáttu, en námið krefst góðrar ástundunar og heimavinnu þar sem kennslustundir eru færri og heimavinna því meiri en í almennum skólum. Áhugi og stuðningur fjölskyldunnar við tónlistarnemann er ómetanlegur og raunar ómissandi hluti námsferlisins.

Við skólann starfa 16 kennarar og starfar hann á fjórum stöðum í Ísafjarðarbæ, á Ísafirði, Suðureyri, Flateyri og Þingeyri. Nemendur eru hátt á þriðja hundrað en auk þess eru fjölmargir eingöngu í kórum eða lúðrasveitum skólans.
Samleikur og samsöngur setja mikinn svip á skólastarfið, sönghópar, strengjasveitir, lúðrasveitir og ýmsir minni hópar eftir því sem tilefni er til. Kennt er á 15 mismunandi hljóðfæri auk einsöngs. Þá eru kenndar ýmsar tónfræðigreinar, tónfræði, hljómfræði, tónheyrn og tónlistarsaga.

Skrifstofan er opin frá 12:30-16. Sími 450-8340 og tonis@tonis.is
Til þess að tilkynna forföll mælum við með SpeedAdmin appinu

Mikil samvinna er við grunn- og framhaldsskóla á svæðinu. Nemendur í 1.-7. bekk Grunnskólans fá að sækja hljóðfæratíma á skólatíma og nemendur í 9. og 10.bekk geta tekið tónlistarval við skólann. Við Menntaskólann á Ísafirði er tónlistarnám metið til valeininga.
Á hverju ári fara einn eða fleiri nemendur skólans til framhaldsnáms (á háskólastigi) í tónlist. Tónlistarskóli Ísafjarðar er einn af samstarfsaðilum Listaháskóla Íslands en fyrsta árs nemar tónlistardeildar LHÍ heimsækja Ísafjörð reglulega og margir útskriftarnemar LHÍ hafa haldið tónleika á Ísafirði.

Skólinn hefur ávallt notið mikils velvilja bæjarbúa, sem fylgjast vel með starfi hans. Eitt aðaleinkenni skólans er hin mikla virkni hans í samfélaginu. Kennarar og nemendur skólans koma fram við ótal tækifæri í bæjarfélaginu. Ísfirsk fyrirtæki hafa verið ötul að styðja við bakið á skólanum og hafa oft veitt styrki til ýmissa viðburða á vegum hans

Tónlistarsalurinn Hamrar er í viðbyggingu við skólahúsið og þykir hljómburðurinn sérlega góður. Hann tekur 150 manns í sæti. Endurbæturnar á skólanum og nýi tónleikasalurinn eru unnar fyrir fé, sem safnað hefur verið af styrktarsjóði skólans á síðustu 20 árum. Einnig með ýmiskonar fjáröflunum og styrkjum eins og t.d. tónleikar, kabarett, torgsölur, austurlenskt kvöld, jólakorta- og blómasala.

Húsið sem áður var Húsmæðraskólinn Ósk vekur forvitni ferðamanna sem þykir mjög til hússins koma og þeirrar fjölbreyttu starfsemi sem þar fer fram í ekki stærra bæjarfélagi. Ekki skemmir svo fyrir að geta stundum fengið stutt tóndæmi í skoðunarferð sinni um húsið.