Markmið skólans

7. september 2011 | Skólanámskrá

 Úr reglugerð skólans:

„Markmið skólans er að veita almenna tónlistarfræðsu og vinna að eflingu tónlistarlífs á Ísafirði. Þessum marikmiðum hyggst skólinn ná m.a. með því að:

 – kenna sem flestar greinar tónlistar, þar sem börnum, jafnt sem fullorðnum, gefst kostur á að stunda tónlistarnám eftir því sem aðstæður leyfa.

 – efla sköpunargleði og hugmyndaflug nemenda.

 – veita innsýn í sdögulegt og menningarlegt gildi tónlistar.

 – leggja áherslu á félagslegt gildi tónlistariðkunar með þátttöku nemenda í samleik, kór- og hljómsveitarstarfi.

 – eiga hljóðfæri fyrir nemendur til útleigu fyrstu námsárin

 – búa nemendur undir áframhaldandi nám í tónlist"

 

Stefna skólans byggir á þessum grundvallarreglum. Þannig eiga allir nemendur, óháð, kyni, aldri og efnahag, að eiga aðgang að skólanum og fá tækifæri til að kynnast töfraheimi tónlistarinnar.

 

 

 

 

Skrifstofan er opin frá 12:30-16:00.
Sími 450-8340
Tölvupóstur tonis@tonis.is